WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Młodzieżowego Klubu Sportowego Chełmiec Wodociągi Wałbrzych, zgodnie ze statutem, zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków klubu, na dzień 17 czerwca 2019 roku na godzinę 17:30 (1 termin), 17:45 (2 termin) w sali konferencyjnej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu Al.Wyzwolenia 39 I piętro.

Sprawozdanie jest dostępne w siedzibie klubu Hala Wałbrzyskich Mistrzów, po ustaleniu terminu lub w terminie 13 czerwca 2019 roku od godz. 18:30 do 19:30