KLUB

Nasze początki sięgają 2007 roku

Wałbrzych jest miastem bogatym w tradycje sportowe w różnych dyscyplinach sportu. Dotychczasowa oferta klubów sportowych była jednak skierowana przede wszystkim do chłopców. My skupiliśmy się na zaangażowaniu w sport dziewcząt.

Biorąc pod uwagę sukcesy siatkówki na arenie międzynarodowej oraz zalety damskiej siatkówki jako dyscypliny sportu drużynowego, wraz z grupą sympatyków siatkówki powołaliśmy w 2007 roku stowarzyszenie kultury fizycznej „Chełmiec” Wałbrzych – odpowiadając na brak takiej oferty w naszym mieście. Zainteresowanie i odzew na naszą inicjatywę sportowego aktywizowania dziewcząt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Od roku 2007 do dziś Klub rozrasta się, a zainteresowanie dziewcząt siatkówką jest ogromne.

Nasze stowarzyszenie jest organizacją non profit.

Treningi dla dziewcząt w każdym wieku

Obecnie w klubie systematycznie trenuje około 100 adeptek siatkówki. Drużyny juniorek, kadetek i młodziczek uczestniczą w rozgrywkach Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej odnosząc pierwsze sukcesy, a grupa naborowa uczestniczy w różnorodnych turniejach siatkarskich na terenie całej Polski. Dodatkowo, od 2014 roku, odpowiadając na bardzo wysokie zainteresowanie, uruchomiliśmy kolejną grupę naborową skierowaną do uczennic klas IV i V szkoły podstawowej.

Zainteresowanie i odzew na naszą inicjatywę sportowego aktywizowania dziewcząt przeszedł najśmielsze oczekiwania, a dzięki ciężkiej i systematycznej pracy zbudowaliśmy klub, który zrzesza ponad 100 zawodniczek oraz prowadzi pełne szkolenie od Akademii Siatkówki do II Ligi Siatkówki Kobiet.

II Liga Siatkówki Kobiet

Ostatni raz Wałbrzych gościł II ligę kobiet w sezonie 1972/73. W maju 2019 roku siatkarski sen się spełnił. Po 47 latach, w 2019 roku, wałbrzyska żeńska siatkówka powróciła na szczebel rozgrywek centralnych. Awans do II Ligi Siatkówki Kobiet stał się faktem! To początek nowej historii!